logo calibre Loung.png

Calibre Lounge Khách sạn Palace
55-56 Nguyen Hue , Quận 1, TPHCM
Tel (84-28) 38292860

Calibre Lounge Khách sạn Bông Sen
117-123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
Tel: (84-28) 3829 1516

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt