buffet ganh.pngLầu 5, Khách sạn Palace

56-66  Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (028) 3829 2860

Khách sạn Bông Sen
117-123 Đồng Khới, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (028) 3829 1516

Nhà hàng Lion
11-13 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (028) 3823 8514

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt