buffet ganh.png





Khách sạn Bông Sen
Tầng trệt, 117-123 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 0901 14 14 97



117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt