co noi vege.jpg

logo buffet chay co noi.png


Nhà hàng Buffet Chay Cỏ Nội - Cỏ Nội Vegetarian


Tầng 7, 117 -123, Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM


Tel: (028) 3829 1623 - 0948 20 50 90 - 0902 18 41 95117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt