HOT BEEF AND COOL BEER
6/7/2022 11:06:47 AM
Combo Hot Beef and Cool Beer là sự kết hợp hoàn hảo giữa bò nhập khẩu chất lượng và bia/nước ngọt mát lạnh. Bò được nướng trên đá nóng để bảo toàn dinh dưỡng và làm thăng hoa hương vị.

Combo gồm có 2 sự lựa chọn:

Combo King (250g bò): 299,000 VNĐ ++

Combo Queen (180g bò): 259,000 VNĐ ++

post 2023 t1 calibre beef beer.jpg

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt