Liên hệ
bongsen.gif
place-hotel.gif              bongsenhotel.gif              bongsenhotel-annex.gif
lemongrass.gif     vietnamhouse.gifbier-garden.gif     buffet ganh.png    logo calibre Loung.png
brodard.gif           lua mia-01 (1).png

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt