11 Nguyễn Thiệp, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (08) 3822 3965

Xưởng Bánh
24/24 Đông Du, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (08) 3827 6310
Fax: (08) 3823 0775

117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt