11 Nguyễn Thiệp, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (028) 3822 3965

Xưởng Bánh

19A Cộng Hòa, P12, Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (028) 38 112 968 
Fax: (028) 38 112 875


117 - 123 Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (84-8) 382338016 Fax: (84-8) 38246762

Copyright @ 2014 Bong Sen Hotel Saigon. All rights reserved.

OWF 4.9.8 | Tuổi trẻ đất việt