Bong Sen Corporation (premium hotel accommodation, commercial spaces for leasing, restaurants, in-bound and out-bound tours and trading, saigon hotel, vietnam hotel, cheap room saigon, cheap room vietnam)
 

Giới thiệu

Là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Khách sạn Bông Sen chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ tháng 01-2005 với tên gọi Công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch Bông Sen Corporation, có vốn điều lệ ban đầu là 130 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính: Khách sạn - Nhà hàng - Lữ hành - Thương mại và dịch vụ - Tư vấn và đầu tư.

Các chi nhánh trực thuộc Công ty:

  • Khách sạn Palace Sài Gòn (4 sao)
  • Khách sạn Bông Sen Sài Gòn (3 sao)
  • Khách sạn Bông Sen Annex (2 sao)
  • Lữ hành Lotus Tours
  • Các nhà hàng:  nhà hàng Brodard, nhà hàng VietNam House, nhà hàng LemonGrass, cửa hàng bánh Brodard.
 
Bỏ qua giới thiệu
     
Bong Sen Corporation pledges to provide premium hotel accommodation, commercial spaces for leasing, restaurants, in-bound and out-bound tours and trading. saigon hotel, vietnam hotel, cheap saigon hotel, cheap vietnam hotel, cheap room saigon, cheap room vietnam, vietnam restaurant, vietnam hotel accommodation, saigon hotel accommodation
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\PHP\ext\php_mcrypt.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0